Back to Top
Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie. 

Bij de publicatie in 2016 van NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering’ is aangegeven dat de verstekwaarden na 01-01-2020 voor nieuw te bouwen, of geheel te vernieuwen gebouwen, niet langer mogen worden gebruikt.

Herziening NEN 6079
Inmiddels is in 2018 de herziening van NEN 6079+C1:2016 nl gestart en verwacht wordt dat deze begin 2021 is afgerond. Om die reden stelt de normcommissie ‘Brandveiligheid Bouwwerken’ voor om de geldigheid van de verstekwaarden tot aan het moment van publicatie van de nieuwe norm te verlengen.

Sprinklers en grote brandcompartimenten
De Verenigde Sprinkler Industrie VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland, is lid van de werkgroep herziening. De sprinklerindustrie stimuleert de risicogerichte norm NEN 6079, omdat deze sprinkler op een meer realistische wijze waardeert, dan de NEN 6060, die sprinkler ver onderwaardeerd. De VSI zoekt partijen die een update van de NEN 6060 ondersteunen. Stuur een mail naar john@eurosprinkler.nl

Bron: persbericht 16 december 2019 op nen.nl