Back to Top
Forumgebouw Universiteit Wageningen
Het Forumgebouw (38.000 m2 vloeroppervlak; 10 bouwlagen) biedt met collegezalen, laboratoria en computerruimten onderdak aan circa 70% van de onderwijsfaciliteiten van de universiteit. Ook een deel van de Hogeschool Van Hall Larenstein huist in het gebouw. De circa 4.000 gebruikers treffen er eveneens de restauratieve voorzieningen voor de gehele campus, het Grand Café, de bieb, het evenementenpodium en bijvoorbeeld het internetcafé.