Back to Top
Onderzoek legionella in sprinklersystemen

Een sprinklersysteem heeft de functie alleen bij brand automatisch te worden geactiveerd. Indien er geen water vrijkomt uit de installatie, is er überhaupt geen risico op besmetting met Legionella.

Om na te gaan of de studie van KIWA, uitgevoerd in 2005, in de praktijk kan worden bevestigd, is een steekproef uitgevoerd bij acht verschillende sprinklersystemen. In dit onderzoek is naar natte sprinklerinstallaties gekeken; mistsystemen en hydranten zijn niet meegenomen in deze steekproef.

Van de onderzochte monsters water (22 stuks) is in twee monsters Legionella aangetroffen. Het betreft monsters uit één sprinklersysteem, dat gevoed wordt met drinkwater, waarbij Legionella is aangetroffen in de sprinklertank en de pompkamer. In alle monsters, genomen uit de sprinklersystemen via een ITC-afsluiter, is géén Legionella aangetoond.

Download hier het rapport van KWA.