Back to Top
Sprinklersystemen worden in uiteenlopende marktsegmenten toegepast. Voor die verschillende omstandigheden zijn er sprinklerinstallaties en sprinklerkoppen in vele soorten en maten.

Sprinklersystemen

Er wordt in basis twee systemen onderscheiden. Elk systeem heeft een specifiek toepassingsgebied. Soms overlappen deze gebieden ontstaat er een keuze mogelijkheid

Nat systeem
Alle leidingen van het systeem zijn met water gevuld en staan onder druk. Zodra brand een sprinklerkop activeert  start het systeem onmiddellijk met sproeien.

Droog systeem
Alle leidingen zijn gevuld met droge lucht welke onder druk staat.  Zodra een sprinklerkop door brand opent gaat de hoofdklep open, de leidingen lopen vol en de door brand geopende sprinklers gaan sproeien. Deze systemen zijn met name bedoeld  voor ruimten waar het kan vriezen.

Overige toepassingen

Pre-action-systeem
Een gedeelte van de installatie wordt droog uitgevoerd.  Zodra brand wordt gedetecteerd door rookmelders worden de sprinklerleidingen met water gevuld. Breekt vervolgens het glas-ampul in de sprinklerkop door de hitte van de brand, dan pas wordt er gestart met blussen. Bij dit systeem wordt er bij onverhoopte beschadiging van de sprinklerkop niet gesproeid. Een Pre-action systeem wordt vooral toegepast in ruimten met meer dan gemiddelde gevoeligheid voor waterschade.

Deluge-systeem
Met dit systeem waar alle sprinklerkoppen open zijn, komt gelijktijdig water uit alle sprinklerkoppen. Het systeem wordt over het algemeen geactiveerd door een detectiesysteem of sprinklerdetectiesysteem. Deluge systemen worden toegepast in situaties waarbij een brand zich extreem snel kan uitbreiden, voor koeling van tanks binnen de industrie of op plaatsen met grote hoogte zoals atria.

Schuimtoevoeging
Soms is water als bluswater alleen onvoldoende en wordt aan het bluswater schuim toegevoegd. Deze systemen vinden hun toepassing in hogere gevarenklasse zoals PGS15 opslag.