Back to Top
Energiebesparing door sprinklertanks

Energietransitie 
Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Ook voor gebouweigenaren heeft de energietransitie grote gevolgen. Om te kunnen voldoen aan de eisen zal in veel gevallen gerenoveerd moeten worden. 

Sprinkler Energy bedacht een mogelijkheid om energie te besparen door het water in een sprinklertank te gebruiken als energiebron. Zo wordt de grote watervoorraad ingezet voor verduurzaming. 

Van kostenpost naar duurzame energiebron 
Als voorziening voor een sprinklerinstallatie staat een sprinklertank klaar voor een calamiteit die hopelijk nooit zal plaatsvinden. Door een kleine aanpassing is het mogelijk met een warmtepomp energie uit het water te halen, waarmee het gebouw verwarmd kan worden. Zo wordt de sprinklertank naast de bron voor de automatisch sprinklerinstallatie een duurzame energiebron. Met een geringe investering die het gasverbruik aanzienlijk terugbrengt, is sprake van een geschatte terugverdientijd van drie tot vier jaar. 

Ruben de Bruin is medeoprichter van Sprinkler Energy en al meer dan 20 jaar werkzaam in de sprinklerindustrie. Hij weet als geen ander dat klanten niet alleen geconfronteerd worden met een aanzienlijke investering bij installatie van het sprinklersysteem, maar dat zij bovendien ook te maken krijgen met onderhoudskosten. Om de tanks in optimale conditie te houden, moeten zij om de tien jaar voor groot onderhoud geleegd worden. Goed onderhoud is essentieel; bij brand moet de installatie immers werken. De tank hoeft niet leeggemaakt te worden voor het aanbrengen van de installatie. Tijdens dat groot onderhoud kan de installatie nog gemakkelijker ingebouwd worden. 

Toen De Bruin bezig was met de verduurzaming van zijn woning begon langzamerhand het idee te ontstaan, dat er toch een duurzaam alternatief moest zijn voor een sprinklertank vol water, die als het goed is nooit wordt gebruikt. Uiteindelijk ontstond het idee om energie te onttrekken via de bestaande sprinklerinstallatie door een warmtepomp te installeren en die aan te sluiten op de CV-installatie. Een sprinklertank is gemiddeld tussen de 250m3-800m3 groot. De watertemperatuur ligt tussen de 8 en 15°C. Die constante watertemperatuur in de sprinklertank is een perfecte basis voor het terugdringen van gasverbruik. 

Samen met Ate Atsma en Richard de Vos is De Bruin Sprinkler Energy gestart en zijn zij de relatief simpele, maar zeer originele oplossing gaan uitwerken. Niet alleen is een principeschema opgesteld, het idee is ook getoetst door hoogleraren en andere experts op haalbaarheid van deze wijze van energieopwekking. De kwaliteit en veiligheid van de sprinklerinstallatie en -tank is gewaarborgd omdat de warmtepomp en toevoer wordt uitgevoerd onder toezicht van een sprinklerinstallateur. Gemaakte aanpassingen worden verwerkt in een Nota van Aanvulling die wordt gevalideerd door het inspectiebureau, zodat het de inspectie van de installaties niet in de weg staat 

De installatie is zo ontwikkeld dat het in een zeecontainer geplaatst kan worden, zodat men flexibel is in de locatie van de opstelling. Sprinkler Energy is hier voor een samenwerking aangegaan met een machinefabriek. 

Hybride installatie Voor de installatie is geen vervangende verwarmingsketel (gas of elektrisch) nodig, alleen een warmtepomp. Het water uit de sprinklertank wordt gebruikt als aanvoer voor de warmtepomp. De warmtepomp verwarmt het water vervolgens tot een temperatuur van ongeveer 45°C. 

Het concept van Sprinkler Energy zal 80% van de tijd in bedrijf zijn. De opgewekte watertemperatuur van circa 55 graden zal aan het CV-systeem worden afgegeven. Voor veel bedrijven is deze temperatuur doorgaans voldoende het kantoorpand, magazijn of de overslaghal te verwarmen. 

In koude wintermaanden of bij een extra warmtebehoefte schakelt de gasketel bij. Het gasverbruik is hiermee zeker 60% lager dan zonder warmtepomp. Als de warmtepomp daarnaast gevoed kan worden door zonnepanelen wordt het energieverbruik van de warmtepomp ook nog eens gecompenseerd. 

Een sprinklertank levert nu geld op waar deze voorheen slechts als noodzakelijk kwaad werd gezien. 

Award In september 2020 won Sprinkler Energy met hun duurzame inzet van sprinklertanks de AS Watson Logistics Energy Challenge. De jury roemde de creativiteit en was verrast over het gebruik van een bestaande installatie. AS Watson is de moedermaatschappij van o.a. Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris. Sprinkler Energy is inmiddels gestart met installatie van het systeem bij het distributiecentrum van Kruidvat in Heteren. 

Werk aan de winkel Naar schatting zijn er 2000 bedrijven in Nederland die het bluswater voor de sprinklerinstallaties uit sprinklertanks betrekken. Sprinkler Energy is op dit moment nog bezig met het in kaart brengen van de tanks, mogelijk dat er dus nog meer zijn. 

Om al die tanks om te vormen naar duurzame energiebronnen is er dus volop werk aan de winkel. Bang voor concurrentie is De Bruin niet. De Bruin: ‘Met Sprinkler Energy zijn wij begonnen aan verduurzaming, maar wij juichen het juist toe als deze prachtige filosofie wordt overgenomen en zich verder ontwikkelt. Wie weet hoe veel meer duurzame alternatieven er nog zijn te bedenken’