Back to Top
De Rotterdam

Met een hoogte van 150 meter en een oppervlakte van ongeveer 160.000 m2 is De Rotterdam aan de Wilhelminakade een opvallend gebouw aan de Rotterdamse skyline. Ook dit gebouw, een van de hoogste gebouwen van Nederland, is uiteraard voorzien van een sprinklerinstallatie om er voor te zorgen dat een eventuele brand in de kiem wordt gesmoord. 

Het gebouw kent diverse functies. Op de begane grond bevinden zich winkels en horeca en dient het gebouw voornamelijk een publieke functie. De torens accommoderen onder meer woningen, kantoren, een hotel en congresfuncties. De woningen en kantoren zijn met de publieke functies verbonden via een grote centrale lobby. Ook de gemeente Rotterdam heeft een kantoor in De Rotterdam. Bij het ontwerpen van de brandveiligheidsvoorzieningen is gebruik gemaakt van Integraal Plan Brandveiligheid (IPB), opgesteld volgens de methode ‘Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken’ van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het IPB is een document geworden waar gedurende de bouw steeds naar teruggegrepen kon worden om de achtergronden van de aanwezige voorzieningen te verklaren en dient als toetsingskader voor planwijzingen. De sprinklerinstallatie is ingezet als gelijkwaardige oplossing voor hoogte en vergroting van compartimenten. De parkeergarage is eveneens voorzien van sprinklers.