Back to Top
Conservatorium Hotel Amsterdam
Optimaal beschermd tegen de gevolgen van brand.

Het gebouw

Het voormalige directiekantoor van de Rijkspostspaarbank aan de Van Baerlestraat in Amsterdam is herbestemd tot een zeer luxe hotel. De monumentale architectuur van het gebouw is gecombineerd met modern design.

Brandveiligheid

Het 129 kamers en suites tellende Conservatorium Hotel diende optimaal te voldoen aan de laatste brandveiligheidseisen. Enerzijds stelt de overheid eisen, anderzijds stelt het hotel ook haar eigen eisen, die veel verder gaan dan vluchtveiligheid. Brandveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor het management van het hotel. Niet alleen in het belang van de bedrijfscontinuïteit, maar veel belangrijker nog, vanwege de brandveiligheid van de gasten, de medewerkers en de omwonenden.

In overleg met alle betrokken partijen, waaronder de eigenaar/gebruiker, architect, adviseur en brandweer Amsterdam-Amstelland, is gekeken naar de invulling van de brandveiligheid in relatie tot de wet- en regelgeving (het Bouwbesluit). Om het unieke karakter van het gebouw zoveel mogelijk te behouden, stelden architect en eigenaar/gebruiker een aantal voorwaarden aan de brandveiligheidsvoorzieningen in het hotel. Zo bleek het niet mogelijk om het pand in te delen in compartimenten, omdat daardoor de originele kenmerken van het gebouw verloren zouden gaan. En de door de brandweer geëiste brandslanghaspels zijn weggewerkt in glazen kasten, die oplichten bij een brandmelding.

Onzichtbare sprinklers

Voor de eigenaar van het hotel was een sprinklerinstallatie een minimale vereiste, omdat een sprinkler altijd functioneert. Het hele hotel, inclusief de spa en de parkeergarage, is daarom voorzien van een sprinklerinstallatie. Uniek is de watervoorziening: de sprinklerinstallatie betrekt het benodigde water uit het zwembad van het hotel.
Vanwege de gewenste luxe vijfsterren uitstraling is er voor gekozen om de sprinklers zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. In het plafond zijn Concealed sprinklers gemonteerd in de kleur van het plafond, zodat deze nagenoeg niet opvallen. Daar waar geen Concealed sprinklers toegepast konden worden, zijn Side-Wall sprinklers gemonteerd. Deze wandsprinklers zijn zoveel mogelijk op en in de muren weggewerkt, waardoor ook deze nagenoeg niet opvallen.

Voordelen

Door de keuze voor sprinklers kon de bijzondere architectuur van het gebouw intact blijven en werd het gewenste brandveiligheidsniveau behaald. Bij brand worden alleen de sprinklers in de nabijheid van de brand geactiveerd. De sprinklers zullen de brand controleren en in de meeste gevallen zelfs geheel automatisch blussen.

History

The building was originally designed by the Dutch architect Daniel Knuttel as the Rijkspostspaarbank (Dutch savings bank) and sparked the regeneration of the Museum Quarter at the end of the 19th century. In 1897, the building was constructed for 120,310 florins (54,600 Euro), and was soon transformed into a defining icon of the city’s architectural and cultural hub, whose development was further aided by the horse trams that began connecting the centre of Amsterdam with the Van Baerlestraat. When the Rijkspostspaarbank had to move offices following a series of merges, the building was abandoned in 1978.
After lying empty for five years, it became the home of the newly formed Sweelinck Conservatorium, consisting of three musical institutes. Some remodelling was required to modernise Daniel Knuttel’s architecture into functional acoustic classrooms. In April 2008, the Conservatorium of Amsterdam outgrew its home and departed to its current location at Oosterdokseiland.
In 2008, The Set purchased this heritage building, attracted by its glorious past. In a vision to restore its former beauty, award-winning Milan-based designer, Piero Lissoni, guided the creation of the hotel whose rich historical narrative is woven with utmost care into its very fabric. The Conservatorium hotel is once again on the pulse of the city’s cultural and architectural heartbeat.