Back to Top
Congres Fire Sprinkler International 2023 zeer succesvol 

Op 31 mei en 1 juni vond het belangrijkste Europese evenement op het gebied van sprinkler en watermist plaats in het congrescentrum van de RAI. Het uitverkochte congres met bijna 400 deelnemers was een enorm succes volgens de deelnemers, de standhouders en de sponsoren. Fire Sprinkler International 2023, georganiseerd door het European Fire Sprinkler Network EFSN, vond voor de eerste maal in Nederland plaats en met meer dan 50 toonaangevende internationale en nationale sprekers was er gedurende twee volle dagen volop keuze om meer te weten te komen over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Zoals gebruikelijk bezochten de bezoekers de uitgebreide beursvloer en werd het social event en Galadinner gewaardeerd.

Boele Staal, voorzitter van Federatie Veilig Nederland, Volker Bechtloff, Chairman of the European Fire Sprinkler Network en Tijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland openden het congres. Keynote spreker Victoria Hutchison, Fire Protection Research Foundation, nam de aanwezigen vervolgens mee in een Amerikaans onderzoek naar de werking van sprinklers. De tweede keynote spreker Oscar Nieto, European Commission over de CE-markering trakteerde de aanwezigen op een – voor sommigen – wel heel taaie stof over de huidige en toekomstige Construction Products Regulation. 

Het is onmogelijk om zonder sprekers tekort te doen een totale samenvatting te geven van alle onderwerpen. Hierna volgt een korte samenvatting van een aantal belangrijke zaken die van belang zijn voor de Nederlandse markt of juist uitgedragen zijn door Nederlandse sprekers.

Zo was er was aandacht voor duurzaamheid, de effecten van de energietransitie en de bijdrage van de sprinkler- en watermistindustrie daaraan. Een gebouw met een sprinklerinstallatie kan in principe niet afbranden en is daarmee in basis duurzaam. Onderzoek naar efficiëntere installaties, maar ook de bescherming van houten gebouwen en Lithion-Ion toepassingen kwamen terug in diverse presentaties. Zo kregen we meer van meerdere sprekers, zoals Carl Pettersson (RED Fire Engineers, Sweden) Ruud van Herpen (TU Eindhoven) en Marc Espieux (RiskCare, France) inzicht in de risico’s van houten gebouwen en daarmee de roep om deze te beschermen met sprinklers. In de workshops rondom het thema Lithium-Ion Fire Protection waren er bijdragen van Hans Sevenstern(Marsh) over de energietransitie en onderzoeken over de bescherming van elektrische voertuigen door Magnus Arvidson (RISE) en Rüdiger Kopp (Fogtec).

Joost Ebus en Ricardo Weewe (NIPV) besteedden aandacht aan de zogenaamde ‘final extinguishment’, nadat de sprinklerinstallatie in werking is getreden. Zowel NFPA Research Foundation als het NIPV gaven een presentatie naar hun onderzoek wat leidt tot betere bescherming van gebouwen en uiteraard van de brandweer in geval van een brand in een gebouw voorzien van sprinklers. NIPV publiceert later dit jaar het ‘handelingsperspectief in gesprinklerde gebouwen’. FM Global gaf in het vorige congres al inzichten in de onderzoeken naar de bescherming van automatisch magazijnen en tijdens het congres zagen we gezamenlijke initiatieven ontstaan.

De bescherming van cultureel erfgoed staat hoog op de agenda en met de brand in de Notre Dame zien we een omslag in denken en doen. Niet alleen in Frankrijk, maar ook de National Trust Bob Bantock uit UK, Rene van Essen gemeente Deventer en Jean-Paul Lamers, Firex brachten het belang van sprinklers en watermist onder de aandacht met voorbeelden van de mogelijkheden en toepassingen. 

Uiteraard was er ook aandacht voor woningsprinklers, zoals sprinklers voor stay-in-place strategy door Lieuwe de Witte (NIPV), ervaringen met woningsprinklers in de UK door Ritchie O’Connell (BAFSA, UK) en inzicht in praktisch zaken voor de bescherming van hoogbouw door Johan Hoogeweg (DGMR) en Alex Zomer (Aqua+).

Uiteraard behandelden de diverse sprekers de ontwikkelingen van de normen en de laatste stand van zaken daarin. De EN 12845-1 is behandeld door Karim Karzazi (AXA XL Risk Consultants France) en Ludger Tegeler (FM Global) en de NFPA 13 door Bob Caputo(AFSA, USA). De watermistnormen zoals een update van de EN 14972 gebeurd door Hans Schipper (Johnson Controls). Er was in een blok aandacht voor de schuimtransitie door John Ottesen (Fomtec Norway), Simon Barratt (Viking, UK) en Gerard Visser(Johnson Controls).

Een blok was gevuld met aandacht voor opslag met veranderingen in datasheet van FM Global door Yogish Gopala en Brent Wunderlich en laatste brandtesten van ‘open-top combustible containers’ ook door Wes Baker en Dong Han (FM Global, USA). De nieuwste inzichten over de bescherming van vrieshuizen werden gedeeld door Arjan ten Broeke (Johnson Controls).

Wes Baker en Yogish Gopala, FM Global USA gaven inzicht in het onderzoek naar de combinatie van sprinklers en ventilatie systemen. Er was aandacht voor ‘The Dutch approach to quality assurance’ door Willem van Oppen (Het CCV) en Ron de Bruijn(Riskonet). Marcel Ruesink en Leo de Groot (VdS, Nederland) gaven inzicht in de ervaringen met de 25-jaar inspectie van sprinklersystemen. 

Ook kregen we een update en een overzicht van de nieuwste inzichten op het gebied van corrosie preventie in sprinklersystemen van Mascha van Hofweegen (KWA).

Mirre Veerman en Peter Boll (Royal Haskoning DHV), gaven het publiek inzicht in het lopende onderzoek van sprinklers als gelijkwaardige oplossing voor rookcompartimenten en Aleksandra Andrzejczyk ook van Royal Haskoning DHV gaf inzicht in de bescherming van datacentra. John van Lierop (EFSN VSI) gaf inzicht welke rol gelijkwaardige oplossingen voor de ontwikkeling van Nederlandse sprinklermarkt betekenen.

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en remote service gaan snel. Jan Witte (Minimax, Duitsland) gaf een presentatie over de actuele stand, de verschillende normen en invulling daarvan, compleet met een live demonstratie. Het panel bestaande uit Matthijs Vast (Aqua+), Travis Montembeault (Peerless

Pump, USA) en Brian Gjerstrup (SprinklerView, Denemarken) discussieerden, ook met het publiek, over de toegevoegde waarde voor alle betrokken en de eigenaren van sprinklersinstallaties.

Voordat Bodo Müller (International Fire Suppression Alliance) het congres afsloot met zijn presentatie, was er een mooie paneldiscussie met Stuart Lloyd (Zurich, UK), Steven Plummer (FM Global), Tom Pedersen (IKEA Sweden) en Graeme Leonard(Victaulic, UK) over de vraag: Waarom stellen verzekeraars verschillende eisen aan ogenschijnlijk vergelijkbare projecten?

De volgende editie van Fire Sprinkler International 2024 vindt plaats op 24 en 25 april 2024 in het Croke Park in Dublin. Noteer de data alvast in uw agenda. Meer informatie volgt later op  https://firesprinklerinternational.com/.

Meer weten? Neem contact op met John van Lierop john@eurosprinkler.org