Back to Top
Concept TB 65A omvang sprinklersystemen voor commentaar
Het concept-Technisch Bulletin 65A Omvang VBB-systemen (concept-TB 65A) is 15 februari 2018 gepubliceerd voor commentaar. Het concept-TB 65A is ten opzichte van het huidige TB 65 Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering inhoudelijk aanzienlijk gewijzigd.
 
TB 65 uit 2008 biedt een systematiek waarmee bevoegd gezag, verzekeraars en andere belanghebbenden kunnen worden geïnformeerd over de toegepaste brandcompartimentering in een object. TB 65 biedt de mogelijkheid om dit met een letter (A, B, C of D) op een certificaat voor een VBB-systeem zoals sprinklers te vermelden.

In de praktijk wordt TB 65 echter normatief toegepast: brandcompartimenteringsklasse A wordt – ten onrechte – als beter beschouwd dan brandcompartimentsklasse D. Dit onjuiste gebruik van TB 65 leidt tot problemen tussen opdrachtgevers, bevoegd gezag en verzekeraars. Om die reden heeft een werkgroep van het Deskundigenpanel VBB-systemen TB 65 herzien. De bedoeling is dat TB 65A binnenkort TB 65 gaat vervangen.

Via het commentaarformulierkan tot 15 april 2018 commentaar worden ingediend.
Download hier uw exemplaar.

LET OP! U kunt geen commentaar meer indienen. 

(Bron: hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid)