Back to Top
Brandweer en elektrische voertuigen in parkeergarages

Er komen steeds meer elektrisch aangedreven auto’s in Nederland wat ook nieuwe risico’s met zich meebrengt.
Brandweer Nederland maakt zich zorgen en heeft een advies opgesteld voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages. Het “Advies realiseren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages’ werd gepubliceerd op 8 mei 2020.  

Voor de beperking van branduitbreiding adviseert Brandweer Nederland onder meer het aanbrengen van een actief brandblussystemen zoals een sprinkler- of watermistinstallatie. ‘Deze installatie blust de brand in een auto niet, maar kan een brand detecteren, onder controle houden en uitbreiding van de brand beperken.’

Elektrische voertuigen worden ook in parkeergarages geparkeerd en tevens komen er steeds meer laadpunten in die garages. De brandweer ontvangt veel vragen over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages. Deze ontwikkeling is zo nieuw dat nog niet alle risico’s bekend zijn. De huidige wet- en regelgeving gaat uit van de traditionele voertuigen die op brandstof rijden. Er zijn nog geen (speciale) richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages met betrekking tot elektrische voertuigen moeten voldoen. Wel is helder dat de risico’s anders zijn. Het IFV en Brandweer Nederland werken aan een Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen.

Bron: brandweernederland.nl

Lees het Advies realiseren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages hier 

Met sprinklers voorbereid op de toekomst!
De VSI is van mening dat de brandveiligheid van parkeergarages sterk kan verbeteren met een sprinklerinstallatie. Parkeergarages zijn bijzondere gebouwen wanneer het gaat om brandveiligheid. De maatregelen die worden getroffen blijken meestal wel voldoende voor onze wetgeving, maar onvoldoende voor de gevolgschade en overlast. Bij een eventuele brand waar een elektrisch voertuig betrokken is, wordt tijd gecreëerd zodat de brandweer met meer beschikbare tijd een tactiek de brand kan bestrijden.

Brandveiligheid is een keuze!
Sprinklersystemen detecteren brand en starten automatisch met blussen, alleen daar waar brand is. Ze worden al meer dan 125 jaar toegepast in industrie, kantoren en winkels. Sprinklers hebben ruimschoots bewezen dat ze zeer effectief en efficiënt branden detecteren, bestrijden en vaak ook blussen. Sprinklers redden mensenlevens en voorkomen verlies van gebouwen en goederen.  

Ook in parkeergarages sproeien sprinklers alleen water op de plaats waar brand is. De brand beperkt zich tot één voertuig, waardoor de rook- en warmteontwikkeling sterk reduceert. De constructie van het gebouw wordt door de koelende werking van het bluswater beschermd. 

Tegelijk is de toegankelijkheid voor de brandweer gewaarborgd. Ook bij een brand waarin een elektrisch voertuig betrokken is wordt tijd gecreëerd. Lees meer