Back to Top
Brand Arlbergtunnel snel onder controle met watermist systeem

Op 29 januari 2019 brak ’s middags brand uit in een vrachtauto beladen met auto’s, terwijl deze door de Arlberg-tunnel reed. Dankzij het watermistsysteem bleef het vuur beperkt tot een klein gebied in de trailer van de truck.

Daardoor bleef de situatie onder controle en veilig voor de gebruikers van de tunnel, maar ook voor de brandweer. De schade aan de infrastructuur van de tunnel was minimaal. Binnen een half uur was het vuur volledig gedoofd.  De tunnel werd binnen een paar uur weer opengesteld voor het verkeer.

De directeur van ASFINAG: “Het incident vandaag heeft aangetoond dat alle veiligheidsvoorzieningen van de tunnel 100% werkten. Dit geldt vooral voor het automatische watermistsysteem, waardoor overmatige warmteontwikkeling is voorkomen. “

Film: https://www.youtube.com/watch?v=14ihjM3YSzs

Stellingname VEBON-NOVB inzake brandveiligheid in tunnels

Beslissing tunnelveiligheid Nederland niet begrepen 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 200 miljoen euro uit om nieuwe verkeerstunnels brandbestendiger te maken. Gebleken is dat de laatste tien jaar een betonmengsel wordt gebruikt dat bij zeer felle branden kan gaan ‘spatten’. Dat vormt een extra gevaar voor met name de brandweer en zorgt ervoor dat het herstel van de tunnel na de brand veel langer duurt dan gewenst. Bovendien wordt er aan getwijfeld of tunnels een grote brand lang genoeg zullen overleven. Een tunnel onder een waterweg dient bij brand minimaal twee uur overeind te blijven, overige tunnels een uur.

De kans op een dergelijke brand, met een energiewaarde van boven de 200MW, is niet zo groot, omdat bijvoorbeeld tankauto’s met brandstof niet door tunnels mogen rijden. Zo’n felle tunnelbrand heeft ook nog nooit plaatsgevonden in Nederland, al is dat natuurlijk geen reden om preventieve maatregelen achterwege te laten. Alleen is het jammer dat uw ministerie uitsluitend lijkt te denken aan brandwerende bekleding als oplossing. Het is een manier om het beton tegen de hitte te beschermen, maar er zijn veel effectievere en efficiëntere alternatieven.

Zo’n alternatief is een sprinklerinstallatie en/of watermistinstallatie.

In gebouwen is dit altijd een uiterst effectieve beveiligingsmaatregel gebleken. Er vinden elk jaar ruim honderd branden plaats met een schade van meer dan een miljoen euro, maar nooit in een gebouw met sprinkler- of watermistbeveiliging!

Is zo’n systeem dan ook geschikt voor tunnels? Natuurlijk! En ten opzichte van brandwerende bekleding zijn er alleen maar voordelen. Zo kost een sprinklerinstallatie economisch gezien aanzienlijk minder geld. Ook is zo’n systeem snel en relatief eenvoudig te installeren. Sprinklers zorgen er in tegenstelling tot brandwerende bekleding voor dat de brand beperkt blijft, waardoor automobilisten meer tijd krijgen om zich lopend in veiligheid te brengen. 

Sprinklers en/of watermist maken het dus ook voor hulpverleners veel veiliger om op te treden. En sprinklers/watermist zorgen op de plaats van de brand voor afkoeling, waardoor de kans heel klein is dat het beton te heet wordt. En deze systemen worden ook veelvuldig voor de brandbeveiliging van parkeergarages ingezet. 

Kosten besparen en beschermen van mensen

Onderzoek van het Ministerie is er nu gericht op methodes om het beton te bekleden en op hoe een en ander budgettair en politiek te verantwoorden is. Door alternatieven kan het ministerie van I&W echter tientallen miljoenen euro’s besparen. En het gaat zeker niet alleen om geld. Als door een noodlottig ongeval een tunnel in een inferno verandert, voorkomt de brandwerende bekleding misschien dat de tunnel instort, maar het gevaar voor aanwezigen wordt er niet minder door. De kans op dodelijke slachtoffers blijft dus onverminderd groot. Bovendien kan van de brandweer niet worden verwacht dat deze de levens van medewerkers op het spel zet om een tunnel te redden, waardoor het bouwwerk na verloop van tijd alsnog verloren zal gaan.

VEBON-NOVB heeft de Minister in overweging gegeven het onderzoek te verbreden en daarmee óók te oriënteren op de inzet van sprinklersystemen en watermistinstallaties om tunnels en andere ondergrondse bouwwerken effectief en efficiënt tegen zeer felle branden te beveiligen. Indien de technische beveiligingsbranche tevens zou worden betrokken in het nadere onderzoek dan wordt dit op prijs gesteld. Specialisten met (brede) kennis van zaken als het gaat om brandpreventie.