Back to Top
Infoblad Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen

Het infoblad gaat over brandveiligheid bij de verbouw en transformatie van gebouwen. Het helpt aanvragers en gebouweigenaars de juiste keus te maken voor het te realiseren brandveiligheidsniveau. Gekeken wordt of er voldaan is aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012 en naar de mogelijkheden om een hoger niveau van integrale brandveiligheid te realiseren.

Download het infoblad ‘Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen’