Back to Top
Studiedag 25 oktober: Positieve impact van Sprinklersystemen

Studiedag 25 oktober 2018: Positieve impact van Sprinklersystemen op Ontwerp, Architectuur en exploitatie van gebouwen

De dag van vandaag wordt een bouwproject, veel meer dan vroeger, geconfronteerd met tal van specifieke eisen in verband met het gebruik, multifunctionaliteit, energiebesparende maatregelen en architecturale verzuchtingen bijvoorbeeld. Daarenboven is het een feit dat, in het gebouw, steeds minder mensen aanwezig zijn die, in geval van brand, kunnen instaan voor een eerste interventie laat staan een goede evacuatiebegeleiding organiseren. 

Indien men in de context van een bouwproject niet kan voldoen aan de basisnormen, bestaat de mogelijkheid van toch een bouwvergunning te bekomen, via de “commissie voor afwijking”, op basis van een dossier dat de gelijkwaardigheid van de alternatieve oplossing aantoont. Een sprinklersysteem is niet alleen een performant actief brandveiligheidssysteem dat, in geval van brand, een grote positieve impact heeft op de gevolgschade maar biedt tevens in heel wat gevallen een volwaardige en gelijkwaardige oplossing die toelaat af te wijken van de basisnormen.  

Om een duidelijk inzicht te geven van voorgaande punten organiseert het opleidingscentrum voor de brandweer (PIVO) in samenwerking met het Belgian Fire Sprinkler Network (BFSN) deze interessante studiedag. 

 

Meer informatie