Back to Top

In een dag op de hoogte van essentiële sprinklerkennis!

Steeds meer opdrachtgevers zijn zich er van bewust dat er iets te kiezen valt op het gebied van brandveiligheid. Ze realiseren zich dat de eisen in het Bouwbesluit zich beperken tot vluchtveiligheid en bescherming van buurpercelen. De keuze voor maatregelen om de schade te beperken, de bedrijfscontinuïteit te borgen en imagoschade te voorkomen is een eigen verantwoordelijkheid. 

Voordelen van sprinklers 
Op 26 januari 2022 organiseert de VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland, het seminar ‘Waardering van sprinklers’. Tijdens het seminar wordt kennis aangereikt waarmee gebouweigenaren, adviesbureaus, architecten, brandweer en het bevoegd gezag, maar uiteraard ook vastgoedontwikkelaars, facilitair managers, de overheid en verzekeraars meer te weten komen over de toepassingen van sprinklers. 

Inschrijven

Brandveiligheid 
Brandveiligheid heeft toenemende aandacht gekregen. Alleen voldoen aan de wet- en regelgeving blijkt bij een calamiteit vaak niet toereikend. Dat het anders moet, daar zijn steeds meer opdrachtgevers het wel over eens, maar hoe doe je dat? Integrale brandveiligheid en risicogerichtheid blijkt lastig toe te passen. En uiteraard zijn er de economische aspecten die van belang zijn bij de keuze. 

Kennis delen 
Over actieve blussystemen, zoals sprinklers, blijken veel misverstanden te bestaan. In dit seminar gaan wij dieper in op onderwerpen hoe het gewenste brandveiligheidsniveau vast te stellen en te implementeren. 

Uiteraard komen de investeringen aan bod, maar ook de mogelijke besparingen! 

Met het seminar willen de organisatoren kennis en ervaringen delen en verbindingen leggen tussen de deelnemers. 

Doelgroep 
Gebouweigenaren, vastgoedontwikkelaars, facilitair managers, overheid (medewerkers ministerie, gemeenten, bouwplantoetsers), adviesbureaus, architecten, brandweer, verzekeraars en inspecteurs. 

Voorlopig programma 
Aan het programma wordt op dit moment hard gewerkt, maar u kunt nu alvast u plaats reserveren. In het programma zullen in ieder geval de volgende onderwerpen een plek krijgen: de omgevingswet en kansen, sprinklers en persoonlijke veiligheid, het belang van onderhoud en parkeergarages.

Kosteloos annuleren kan tot 31 december 2021

Kosten 
Kosten voor deelname bedragen € 100,- per persoon, exclusief BTW. 

Architecten, medewerkers van de overheid, zoals de brandweer en leden van de Federatie Veilig Nederland en VBE hebben voordeel en betalen € 50,-. 

Datum en locatie 
26 januari 2022 van 9:00 tot 17:30 uur 
Van der Valk Utrecht | Winthontlaan 4-6 | 3526 KV Utrecht 

Inschrijven

Sponsormogelijkheden 
Het is mogelijk het seminar te sponsoren. Kijk voor de mogelijkheden de speciale sponsorpagina.

Wilt u meer weten?
John van Lierop | T +31 (0)6 310 41 692 | E john@eurosprinkler.org