Back to Top
Dit najaar kennisseminars over Functiebehoud van transmissiewegen

Op 1 mei 2018 verscheen de NPR 2576: 2018, Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen.

Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland organiseren dit najaar seminars om de kennis over de impact van de nieuwe regels op functiebehoud te delen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de aansturende normen, zoals de NEN2535 en NEN2575 en de NPR2576 zelf.


Impact van nieuwe praktijkrichtlijn NPR 2576

De deelnemers zijn in één middag op de hoogte zijn van de grootste veranderingen en ontvangen een certificaat.


Doelgroep
Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars, etc.

Programma en locaties
Aan het programma werken de vier initiatiefnemers Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland met elkaar samen. Er wordt ingegaan op de veranderingen in de NEN 2575, de normen voor ontruimingsinstallaties en de NEN 2535 de norm voor brandmeldinstallaties. De NPR zelf stelt geen eisen. Het geeft de mogelijkheden aan om aan de bovenliggende normen te voldoen.

De verschillende normen bevatten prestatie-eisen aan transmissiewegen. Een belangrijke is het behoud van de transmissieweg in geval van brand. In de presentatie aandacht voor de nieuwe NPR 2576 en de praktische uitvoering van functiebehoud, van groot belang bij het certificeren van installaties.

In de praktijk blijken er bij opdrachtgevers, adviseurs, het bevoegd gezag en bij installateurs onduidelijkheden te bestaan over het inspectiecertificaat en de rol van inspectie-instellingen. In de presentatie wordt ingegaan op het inspectiecertificaat, de rol van het installatie- en onderhoudscertificaat en specifiek hoe inspectie-instellingen omgaan met functiebehoud en de veranderingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de betrokkenen in het proces kunnen doen om projecten succesvol te laten verlopen.


Kosten deelname
De organisatie vraagt een kleine bijdrage in de kosten van € 75,- per persoon, exclusief BTW. De OSR is van toepassing.


Locaties en data

  • Nootdorp: 19 september 2018
  • Eindhoven: 31 oktober 2018
  • Amsterdam : 1 november 2018
  • Zwolle: 7 november 2018

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie en een netwerkborrel.

Download de flyer


Informatie
Meer informatie en inschrijven via de website Brandveiligheid-functiebehoud.nl. Voor vragen kunt u mailen met seminar@brandveiligheid-functiebehoud.nl of telefonisch contact opnemen met John van Lierop via +31 (0)6 31 04 16 92.