Back to Top
Feiten en cijfers

De afgelopen 30 jaar zijn in Nederlandse gebouwen met sprinklers geen mensen omgekomen door brand. Dit komt door de effectieve werking van sprinklers. De meeste branden zijn al geblust als de brandweer arriveert. Bedenk daarbij dat de brandweer voor de meeste gebouwen een snelle opkomsttijd van acht minuten hanteert.

 

Effectiviteit sprinklers Nederland
Uit de sprinklerstatistieken 2008-2012 van CIBV (voorheen LPCB) blijken sprinklerinstallaties zeer effectief. Bij 65% van de branden onderdrukt één sprinklerkop de brand. In slechts 35% van de branden werd een 2e sprinklerkop geactiveerd, in 18% van de gevallen een 4e sprinklerkop.

 

Een fractie van de ‘normale’ brandschade
In 2010 zijn zeven branden bij gesprinklerde objecten bekend. De schade bedraagt gemiddeld nog geen €8.000,-. In 2009 was één brand verantwoordelijk voor een schade  2,6 miljoen euro.  Zeven branden waren daardoor verantwoordelijk voor een gemiddeld schadebedrag van € 370.000,-.  In 2008 bedroeg de gemiddelde schade €10.000,- bij twaalf geregistreerde branden.

Verzekeraars verzamelen en publiceren alleen branden met een schadebedrag van één miljoen euro of meer . De directe schade bij de 88 geregistreerde grote branden in 2010 bedroeg 285 miljoen euro.  Dat is een gemiddeld schadebedrag van meer dan € 3,2 miljoen per brand.

 

Aantal sprinklers
Naar schatting zijn er in Nederland zo’n tien miljoen sprinklers geïnstalleerd. Sinds 2008 is vanwege de economische crisis het aantal geïnstalleerde koppen teruggelopen. In dat jaar zijn er in gecertificeerde installaties meer de 500.000 koppen geïnstalleerd.

 

Hoeveel branden per jaar?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert gegevens over branden. Deze informatie is beschikbaar via www.CBS.nl. Daarnaast geeft het CBS regelmatig de “Brandweerstatistiek” uit, waarin de gegevens worden toegelicht. In 2010 zijn 41.000 branden geregistreerd, waarvan 15.000 binnenbranden. Bij zorginstellingen zijn 1.133 branden geregistreerd. In 2010 vielen 65 doden bij brand en was sprake van ongeveer 1.000 gewonden.